Szkolenia i doradztwo ds. zabezpieczeń ppoż - FireMar


Uzgadnianiem projektów budowlanych zajmuje się firma FireMar. Rodzaje obiektów wymagających uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wymienione są w trzecim paragrafie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Celem współpracy ekspertów firmy z firmą zleceniodawcy jest wypracowanie założeń projektowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie ustalenia dopasowane są do oczekiwań klienta, dlatego warto współpracować z podaną firmą.

www.firemar.pl/

FireMar Inżynieria Pożarowa Sławomir Staniszewski
Tel.: 698667665
al. Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie
NIP: 8652382285
REGON: 369080020

FB